Μένω μέσα πάντα εκεί, και τρώγω και κοιμούμαι, κι ότι και αν μου δώσουνε ποτέ δεν το αρνούμαι.


αινίγματα