Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Αν απλώνεις εκεί χέρια, θα απλώνεις και τα πόδια.
Γύρω τριγύρω κάγκελα και μέσα κόρη παίζει.
Είναι πουλί, αλλά χειμώνα – καλοκαίρι τρέμει από το κρύο.
Ηλεκτρικό ρεύμα
Η γλώσσα και τα δόντια 
Παγώνι  


αινίγματα