Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Κομμάτι παλιομπάλωμα το πέλαγος περνάει και του βασιλιά μιλάει. Τι είναι;
Νάτο νάτο κι έρχεται κι από τη γη δε φαίνεται.
Ο γιος μου ο κοντοθόδωρος xοροπηδάει και ζώνεται. Τι είναι;
Γράμμα (η επιστολή)
Αλέτρι  
Το αδράχτι