αινιγματα

Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Αυτός βρίσκεται κοινός ανάμεσα σε έναν απόγονο ευγενών και σε ένα βιβλίο.
Γύρω - γύρω θάλασσα, στη μέση μια φωτίτσα.
Έρχονται πάντα και χωρίς να τα θέλουμε
Ο τίτλος
Το καντήλι
Γηρατειά