αινιγματα

Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι θα έρθεις.
Έρχονται πάντα και χωρίς να τα θέλουμε
Μακρύς-μακρύς καλόγερος που τελειωμό δεν έχει.
Ο γέρος και ο νέος
Γηρατειά 
Ο δρόμος